2010-02-27 - Bilder från årsmötet i Kinnaborgssalen

2010-03-20 - Bild från släktforskningensdag på biblioteket