2010-01-23 - Bilder från anbytet i Kinnaborgssalen