Föreningen

 

Vår förening startade den 21 november 1984 av ett 30-tal släktforskare. Föreningen har vuxit och kan idag räkna till c:a 300 medlemmar..

Föreningen är medlem i Västgöta Genealogiska Förening (VGF) och i Sveriges Släktforskarförbund.

Vårt syfte är att på bästa sätt hjälpa våra medlemmar i deras forskning och att med denna hemsida nå ut och möjligen på detta sätt värva fler medlemmar.

 Vi försöker träffas 4 gånger på våren och 4 gånger på hösten. Våra träffar består av olika arrangemang, som t.ex. anbytardagar, utflykter, besök på olika arkiv, föredrag, utställningar och kurser.

Forskararkiv

På Kinna kommunalbibliotek har vi vårt forskararkiv, där du kan hitta en hel del intressanta uppgifter. Vi kan också med din hjälp göra arkivet större och intressantare, till glädje för oss alla.

Forskarrum

Under vår- och höstsäsongen finns vi på plats i forskarrummet på Kinna bibliotek, enligt uppsatt schema, för att ge stöd och råd.

Medlemstidning

Vi ger ut ett medlemsblad, Mark-Rötter, 4 nummer per år.

Medlemskap

Medlemsavgift för år: 2015
Ordinarie medlem 150 kr
Familjemedlem 50 kr
Vårt plusgironummer: 487 41 77 - 1

<Till sidans topp>

 
     
Sidan är uppdaterad: March 16 2015 17:33:30.